Our company

Về chúng tôi

Khởi nghiệp thực chiến là một đơn vị hỗ trợ Khởi nghiệp, đặc biệt là Khởi nghiệp trong Kỷ nguyên Số. Khi mà Kỹ thuật số ngày càng mở rộng và có ảnh hưởng sâu, rộng đến toàn bộ đời sống xã hội, Kinh tế và chính trị của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

KHỞI NGHIỆP THỰC CHIẾN

VAI TRÒ – NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Giúp cho các Startup khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo có được định hướng rõ ràng, xây dựng mô hình – chiến lược kinh doanh, quản trị, vận hành doanh nghiệp theo xu hướng mới của thời đại số. Nhờ đó mà tỷ lệ thành công cao hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

Khởi nghiệp thực chiến

GIÁ TRỊ NHẤT VỚI STARTUP LÀ ĐƯỢC CỐ VẤN

Tập trung vào:

  • Những gì Mentor giỏi
  • Những gì Mentor hiểu biết sâu sắc
  • Những gì Mentor thoải mái để chia sẻ.

Thực hiện giá trị cốt lõi 6T: 

Có Trí TUỆ minh sát; TÂM sáng trong mọi suy nghĩ, hành động; Có năng lực ( TÀI )đối với lĩnh vực Mentor; Có Mưu TRÍ, chiến lược; Chân THÀNH, thành thật; Luôn đặt Uy TÍN lên hàng đầu.

Với Phương châm: 3C + 3Đ + 5K

3C: Chuyên Tâm – Chuyên Cần – Chuyên Nghiệp

3Đ: Làm Đúng – Làm Đủ – Làm Đều

5K: Kiên Định + Kiên Nhẫn + Kiên Trì + Cam Kết – Kỷ Luật

THÔNG TIN

Chuyên gia khởi nghiệp

Đội ngũ Mentor giàu kinh nghiệm và tận tâm của KHỞI NGHIỆP THỰC CHIẾN sẽ đảm bảo sự thành công cho Bạn khi Khởi nghiệp Đổi Mới sáng tạo

Phat Nguyen Huu

Mr.Phát Nguyễn
Chuyên gia khởi nghiệp

David Ngo

DAVID NGÔ
Chuyên gia khởi nghiệp

Tan Khoa

ĐỖ TẤN KHOA
Chuyên gia khởi nghiệp

Nguyen Tri Nhan David Nguyen (1)

Mr. David Nguyễn
Chuyên gia khởi nghiệp